Aktuální informace o maturitách 2020

Aktuální informace o maturitách

Státní maturity projdou změnou. Studenti už za pár let budou skládat maturitu ze tří povinných částí – českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. Slohové práce už nebudou hodnoceny centrálně, ale vrátí se do kompetence škol. Stát tak bude hodnotit pouze didaktické testy.

SLOHOVKY BUDOU HODNOTIT OPĚT ŠKOLY SAMY

Od školního roku 2020/2021 se má státní maturita omezit na didaktické testy, jež vyhodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Znamená to, že ústní zkoušky a písemné práce z češtiny a cizích jazyků budou hodnotit školy, jako tomu bylo dřív.

MATURITA Z MATEMATIKY SE ODKLÁDÁ

Povinně maturovat z matematiky měli nejdříve v roce 2020 studenti gymnázií a lyceí, o rok později pak ostatní školy s výjimkou zdravotnických, sociálních a uměleckých oborů. Ministerstvo školství chce termín sladit a posunout o rok tak, aby i gymnázia a lycea maturovala z matematiky až v roce 2021/2022.

Maturovat z matematiky se přitom středoškolákům nechce. Počet těch, kteří si ji vyberou, pořád klesá. Zatímco loni si ji vybralo 23 procent, letos už to bylo jen 21 procent (17 040) z celkového počtu studentů přihlášených k maturitě. Matematika je navíc nejméně úspěšným maturitním předmětem, loni z ní podle údajů Cermatu propadlo 22,3 procenta studentů.