Rubrika: Střední škola

Jak si vybrat vejšku?

Proč jít na vejšku a jakou si vybrat? Posledním trendem je studium na vysoké škole. V dnešní urychlené době uspět bez titulu je skoro nemožné, a tak řada studentů zkusí vysokoškolský život. Proč jít studovat vysokou školu? Vysoká škola je nejen škola, která Ti dá nějaké znalosti, ale je to hlavně škola života. Naučíš se […]

Povinná maturita z matematiky nebude

Povinná maturita z matematiky nebude České školství se posledních několik let posouvalo jen jedním směrem – dozadu. Čím dál větší sjednocování a zestátňování všeho od přijímaček až po maturity, snaha o přestavbu zastaralého systému malá, v praxi skoro nepoznatelná. Chystané zrušení povinné maturity z matematiky tak může působit jako první náznak obratu k lepšímu a mělo by budit […]

Aktuální informace o maturitách 2020

Aktuální informace o maturitách Státní maturity projdou změnou. Studenti už za pár let budou skládat maturitu ze tří povinných částí – českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. Slohové práce už nebudou hodnoceny centrálně, ale vrátí se do kompetence škol. Stát tak bude hodnotit pouze didaktické testy. SLOHOVKY BUDOU HODNOTIT OPĚT ŠKOLY SAMY Od školního roku […]