VŠE – Jak na ekonomickou angličtinu 2AJ212

Tento článek je o ekonomické angličtině, kterou musí povinně projít úplně všichni studenti VŠE, vyjma studentů Národohospodářské fakulty. Plynule navazuje na předchozí část kurzu, a to na 2AJ211.

Tento kurz je zakončen ústní zkouškou a je tedy koncipovaný trochu jinak než předchozí část. V průběhu semestru nejsou v podstatě žádné povinnosti. Na cvičeních se probírají jednotlivá témata z druhé půlky učebnice a trénuje se slovní zásoba (jen pozor na podmínku 70% účasti na cvičeních – pokud nechodíš, můžeš mít vcelku snadno problém).

Povinnosti přichází až na konci semestru poslední týden, kdy se píše krátký ‚report‘ nebo popis grafu a navíc dostaneš 5 otázek ohledně probraných témat. Celkově lze za tento test dostat až 20 bodů. Obtížnost záleží na cvičících. Někteří preferují popis grafu, jiní ne – záleží co Ti řekne samotný vyučující na hodině. Otázky nebývají těžké, jen v hodnocení se může lišit cvičící od cvičícího.

Ve zkouškovém máš možnost získat až 80 bodů. Nejdříve se musíš přihlásit k počítačovému testu (CBT) a ten samý týden splnit ještě ústní zkoušku.

Nejtěžší na tomto předmětu je pravděpodobně CBT. CBT je za 55 bodů a hodnotí se jak poslech, tak gramatika a porozumění textu. Obecně se na tento test dá připravit těžko. Doporučuji si v Insisu někdy před CBT vyzkoušet cvičný test a zjistit, co případně zlepšit.

K ústní zkoušce se dostaneš pouze po splnění testu. Obsahuje kromě krátkého vyjednávání na vylosované téma se spolužákem – 20 otázek z kurzu 2AJ211 a 19 otázek z tohoto kurzu. Hodnocení je zase na cvičícím, ale většinou bývá mírné. Důležitá je slovní zásoba na dané téma. Obecně ale stačí říct jen pár vět a cvičící se doptá když bude třeba.

Tipy: 
S dobrou slovní zásobou bude ústní zkouška jednoduchá, u některých cvičících stačí chodit na cvičení a poslouchat. Nepodcenit gramatiku u CBT.

Jak na domácí úkoly? 
Kdo ještě neví, tak v INSISU je kompletní řešení učebnice na 2AJ211/212. Jak ho najít?
Portál studenta/E-osnovy předmětů/2AJ211/vstup/English for Business Units 1-6. Takže všechny úkoly si můžeš tady zkontrolovat.

Na závěr Ti zasílám odkaz na stránky paní Novákové, která má pěkně zpracovaný harmonogram tohoto kurzu v: 2AJ212 credit requirements.