Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle GDPR

Zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

  • jméno
  • příjmení
  • emailová adresa
  • telefonní kontakt
  • číslo bankovní účtu z kterého byla provedena platba
  • seznam zakoupených kurzů

Správcem vašich údajů je Stanislav Suchan (Doučování se Standou©), telefon: 777 933 349, email: stas.suchan@gmail.com.

Všechny tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě vyplnění tohoto registračního formuláře na kurzy Doučování se Standou. Údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, a to pouze za účelem vedení evidence účastníků kurzů. Tyto údaje budou uloženy v soukromé databázi Doučování se Standou a náležitě zabezpečeny hesly a přístupovými kódy po dobu 3 let od posledního přihlášení na kurzy. Přístup k nim bude mít pouze Stanislav Suchan. Všichni jsou vázáni mlčenlivostí. Údaje nejsou předávány jiným třetím osobám ani nejsou poskytovány do zahraničí.

Máte právo na opravu, změnu či výmaz vašich osobních údajů. Můžete si vyžádat dodatečné informace o vašich osobních údajích a to na emailu nebo telefonu správce osobních údajů. V případě podezření na zneužívání údajů či protiprávního jednání, máte zcela vyhrazené právo na nahlášení událostí na příslušný dozorový úřad.